Barwy Retta

O naturalnym pochodzeniu kostki Terrazzo świadczy niejednorodność kolorystyczna. Ta różnorodność barw wynika z surowców pochodzenia naturalnego wykorzystanych w procesie produkcji naszych wyrobów.