Technika układania kostki

Technika układania kostki

Po pierwsze, przygotuj podłoże

Na zagęszczonej podbudowie zasypuje się piasek, najlepiej jeśli jest to żwir o frakcji 5 mm. Grubość podłoża kostki w zagęszczonym stanie wynosi natomiast od 3 do 5 cm.

Podłoże kostki należy wyrównać listwą niwelującą w taki sposób, aby kostka przed zawibrowaniem znalazła się o 1 cm wyżej od zaplanowanego poziomu. Następnie podłoże ulega zagęszczeniu poprzez zwibrowanie materiału. Skutkiem tego jest niwelowanie tolerancji wysokości kostki.

Pamiętaj, aby przed ułożeniem nawierzchni, dokładnie splantować podłoże.

Po drugie, ułóż kostkę

Zanim przystąpisz do układania kostki, sprawdź zgodność dostaw z zamówieniem, oraz zwróć uwagę na ewentualne uszkodzenia transportowe.

Układanie następuje z miejsca wyłożonej kostki, dzięki czemu zmniejsza się prawdopodobieństwo zdeptania wygładzonego wcześniej podłoża. W celu zoptymalizowania kombinacji, produkt należy pobrać jednocześnie z trzech różnych palet, co pozwoli rozwiązać kwestię drobnych różnic kolorystycznych.

Pamiętaj, aby układanie poszczególnych rzędów kontrolować, np. przy pomocy sznura. Progi dystansowe na bocznych powierzchniach kostki, nie stanowią bowiem gwarancji zachowania wymaganych odstępów fugowych.


Konserwacja i renowacja powierzchni

Dostępne środki do renowacji i impregnacji znajdują swoje zastosowanie zarówno w przypadku nowych powierzchni betonowych, jak i użytkowanych. Zapewniają one korzystny wpływ na estetykę nawierzchni, podnoszą odporność na działania czynnika zewnętrznego, wpływają na intensywność koloru produktu i chronią przed zabrudzeniami.


Wibrowanie powierzchni kostki

Wibrowana może być tylko kostka sucha. Zanim rozpoczniemy pracę, należy dokładnie wypełnić fugi suchym, drobnym piaskiem oraz starannie oczyścić nawierzchnię. Dopiero wtedy przystępujemy do wibrowania, które trwa do momentu uzyskania stałego poziomu podłoża.

Jeśli projekt nie przewiduje bocznych ograniczeń, pamiętajmy, aby przed zwibrowaniem wykonać boczne zabezpieczenia, które zapobiegną przesuwaniu się kostki.