Właściwości

Właściwości

Zauważyłeś nitkowane pęknięcia?

Może się tak zdarzyć. Te dostrzegalne jedynie na wilgotnej powierzchni (i tylko w czasie dojrzewania materiału!) pęknięcia, są efektem skurczu betonu. Nie należy się nimi martwić. Przeprowadzone badania dowiodły, że w żadnym stopniu nie obniżają one właściwości kostki, jeśli tylko spełnia ona normy jakościowe w pozostałych parametrach.

Czym jest nadkład materiału?

Zjawisko to może wystąpić na krawędziach kostek. Powstaje ono na skutek zużycia formy, bądź płytek stempla i nie wpływa na obniżenie parametrów wyrobu gotowego. Nadkład materiału zanika samoczynnie podczas układania i eksploatacji nawierzchni.

Wykwity to zjawisko naturalne

Na powstanie wykwitów wpływa wodorotlenek wapnia, który wytwarza się podczas wiązania i twardnienia betonu. Część związku kapilarami wydobywa się na zewnątrz produktu i osadza na jego powierzchni w postaci białego nalotu. Pod wpływem warunków atmosferycznych oraz ścierania, wykwity bezpowrotnie znikają